Life Science Open Space 2018 już za nami! 

Life Science Open Space 2018 już za nami! 

Jak co roku, jesienią mieliśmy prawdziwą przyjemność zorganizowania i uczestniczenia w wydarzeniu, którego celem jest promocja współpracy dla innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia. Formuła LSOS umożliwia wszystkim uczestnikom czynny udział i zaangażowanie poprzez indywidualne spotkania w z innymi uczestnikami oraz zaprezentowanie siebie i swojej oferty w trwających równolegle trzech sesjach tematycznych, obejmujących: MedTech, Digital Health, Aktywne i zdrowe życie, Nanotechno-logie, Badania nad rozwojem leków, Kosmetologia, Biogospodarka, Żywność, Zdrowy dom i biuro, Innowacyjny Szpital.

Co roku na LSOS promujemy praktyczną współpracę pomiędzy innowatorami, przedsiębiorcami, naukowcami i użytkownikami nowych rozwiązań i technologii. Dlatego proponujemy aż pięć różnych kategorii współpracy, z których każda ma inny charakter, ale wszystkie mają ten sam skutek: szukamy możliwości nawiązania kontaktów, aby zaspokoić praktyczne potrzeby – rozwiązać konkretne problemy. Te kategorie to Open Innovation, Demo/Premiera, Kariera, Wyzwanie oraz StartUp. Z kategorią Demo/ Premiera wiąże się ponadto możliwość zobaczenia, dotknięcia, a czasem posmakowania nowych, innowacyjnych produktów na stoiskach demonstracyjnych.
Tegoroczna edycja LSOS18 przyniosła równo 100 prezentacji dotyczących 5-ciu różnych kategorii współpracy w 13 sesjach tematycznych, z których każda miała swojego lidera. Łącznie w imprezie wzięło udział 400 osób!

Jednak nie rekordowa ilość ma tutaj znaczenie. Na LSOS nie ma osób przypadkowych. Spotkać tutaj można osoby autentycznie nastawione na wspólne działanie – partnerów do rozwoju innowacyjnych projektów i usług, a także pasjonatów i użytkowników technologii i innowacji dla zdrowia i jakości życia. Impreza ma szczególny charakter, podkreślany przez wszystkich zapytanych: nie ma zadęcia, barier i ograniczeń dla chcących coś zrobić w obszarze zdrowia i jakości życia. Panuje otwartość i gotowość do działania:

„Nie muszę jeździć po całej Polsce, aby spotkać ludzi, z którymi mógłbym porozmawiać o możliwej współpracy w mojej dziedzinie, którą jest diagnostyka medyczna” – mówi jeden z uczestników – „tutaj są ci wszyscy, którzy na taką rozmowę są otwarci i przygotowani”.
To jest ogromna i nieprzypadkowa wartość LSOS – planujemy i realizujemy to wydarzenie właśnie z takim założeniem – możliwie najwięcej okazji do nawiązania interdyscyplinarnej współpracy w obsza-rze, który daje wiele możliwości łączenia sił: innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Wzorem lat ubiegłych przyznaliśmy nagrody w 3 kategoriach:

 Za Najlepszą, Najbardziej Przekonywującą Prezentację uznano wystąpienie Tomasza Wila-nowskiego z Instytutu Bilogii Eksperymentalnej im. Nęckiego w Warszawie pt. „Test gene-tyczny wykrywający zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry”. Nagroda ta została przyznana przez uczestników naszego wydarzenia.
 Nagrodę za Najlepszy Przykład Praktycznego Podejścia do Koncepcji Open Innovation otrzymał Vladyslav Hubar z Boost Biotech Poland za prezentację pt. „ BioHack – hackathon bioinformatyczny”. Nagroda ta została przyznana przez Fundację Klaster LifeScience Kraków.
 Nagroda specjalna dla najlepszego StartUpu, ufundowana przez firmę Life Science Business Consulting, została przyznana podwójnie: dla firmy NanoThea S.A., zajmującej się nanocząst-kami do celowanej brachyterapii nowotworu prostaty oraz firmy MedApp S.A., twórców projektu CarnaLife® – deep neural networks in holographic images in Mixed Reality for Inte-rventional Cardiology & Electrophysiology and telemedicine”.

Na zakończenie – wisienka na torcie, czyli sesja INSPIRACJE’18.

Na #LSOS18 można znaleźć wiele inspiracji, ale wieczorna sesja zaplanowana jest wyłącznie z myślą, aby zainspirować historiami opowiedzianymi przez ludzi, którzy już odnieśli sukces lub wytrwale do niego dążą, stając się przykładem dla innych. Ludzi z pasją, wizją i celem działania, którzy kształtują rzeczywistość, w jakiej się odnajdują i wpływają na otoczenie, w którym odnajdujemy się później My. W tym roku usłyszeliśmy trzy piękne historie: o tym, jak mała firma z Krakowa staje się tematem prezentacji Prezesa firmy Microsoft, który stawia do dyspozycji firmy wszystkie swoje biura na świe-cie; o tym jak uparcie można dążyć do celu, jakim jest spreparowanie nerki świni, aby możliwe było opracowanie modelu komputerowego nerki ludzkiej, który to model potem ratuje życie; a także o tym, jak pasja tańca i wybór ścieżki życiowej w wieku sześciu lat, ułatwia realizowanie siebie i zaraża-nie innych przez resztę życia.

Barw wieczornej sesji nadawała Swingowa Oprawa Muzyczna w wykonaniu Zespołu Tadeusz Leśniak i TRIOGENIC-FORTET oraz dynamiczny pokaz Swinga mistrzowskiej pary – Agnieszki i Grzegorza Cheru-bińskich. Tego zarażenia tańcem można było zresztą doświadczyć na własnej skórze, kiedy po prezen-tacjach odbyła się lekcja Charlestona, której rezultaty przeszły nasze oczekiwania. Efekt możecie zo-baczyć sami na filmie: http://bit.ly/Charleston_LSOS18

Oprócz zwycięskich prezentacji, historii sukcesu oraz muzyki i tańca, katalizatorem pozytywnych emocji i partnerskich rozmów była lampka polskiego wina serwowanego przez Dom Wina w Krakowie oraz pyszny catering przygotowany przez firmę FUSION OF TASTE.
Dziękujemy wszystkim! I już dzisiaj zapraszamy za rok, na kolejną edycję Life Science Open Space, jesienią 2019.
Abstrakty, prezentacje i inne dokumenty z imprezy są dostępne na portalu www.lifescienceopenspace.pl, na stronie Klastra www.lifescience.pl oraz na profilu Klastra na FB https://www.facebook.com/lifescience.krakow/

Źródło: infomacja prasowa

By |2019-01-04T09:46:10+00:00Październik 29th, 2018|Uncategorized|0 Comments